Internistički pregled

INTERNA MEDICINA – KRALJICA MEDICINE To je specijalistička grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti odraslih osoba. Iako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista – ljekar specijalista interne medicine liječi čovjeka kao cjelinu, a