Ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca

Ehokardiografija (ultrazvuk srca) je pregled srca koji omogućava uvid u srčane strukture i u određene funkcionalne parametre. To je neinvazivna, bezbolna dijagnostička metoda koja ne zahtjeva nikakvu posebnu pripremu, nema štetnih dejstava i samim tim se može raditi u svakoj