Internistički pregled

INTERNA MEDICINA – KRALJICA MEDICINE To je specijalistička grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti odraslih osoba. Iako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista – ljekar specijalista interne medicine liječi čovjeka kao cjelinu, a

Kardiološki pregled

Kardiološki pregled

Kardiološki pregled savjetuje se svima koji imaju simptome u vidu bola ili neprijatnosti u grudima, zamaranje, gušenje, suh kašalj, malaksalost, osjećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitak svijesti, jer su to najčešći simptomi srčanih bolesti. Prvi osnovni kardiološki pregled u našoj