Internistički pregled

INTERNA MEDICINA – KRALJICA MEDICINE To je specijalistička grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti odraslih osoba. Iako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista – ljekar specijalista interne medicine liječi čovjeka kao cjelinu, a

Holter EKG

Holter EKG

Holter EKG je značajna neinvazivna dijagnostička procedura, kojom u toku 24 časa, a po potrebi i 48h, odnosno 72h, registrujemo svaki električni impuls srca, koji kao podražaj prethodi srčanoj kontrakciji, znači da bilježimo“svaki srčani otkucaj”. Analizom zabilježenog srčanog rada, odnosno

Ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca

Ehokardiografija (ultrazvuk srca) je pregled srca koji omogućava uvid u srčane strukture i u određene funkcionalne parametre. To je neinvazivna, bezbolna dijagnostička metoda koja ne zahtjeva nikakvu posebnu pripremu, nema štetnih dejstava i samim tim se može raditi u svakoj

Kardiološki pregled

Kardiološki pregled

Kardiološki pregled savjetuje se svima koji imaju simptome u vidu bola ili neprijatnosti u grudima, zamaranje, gušenje, suh kašalj, malaksalost, osjećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitak svijesti, jer su to najčešći simptomi srčanih bolesti. Prvi osnovni kardiološki pregled u našoj