Holter EKG

Holter EKG

Holter EKG je značajna neinvazivna dijagnostička procedura, kojom u toku 24 časa, a po potrebi i 48h, odnosno 72h, registrujemo svaki električni impuls srca, koji kao podražaj prethodi srčanoj kontrakciji, znači da bilježimo“svaki srčani otkucaj”. Analizom zabilježenog srčanog rada, odnosno