INTERNA MEDICINA – KRALJICA MEDICINE

To je specijalistička grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti odraslih osoba.
Iako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista – ljekar specijalista interne medicine liječi čovjeka kao cjelinu, a ne samo pojedinačne organe.
Pregled kod interniste se počinje anamnezom / razgovor sa pacijentom o njegovim tegobama / u kome iskusni ljekar navodi pacijenta da mu na pravi način saopšti svoje tegobe kako bi na najbrži način postavio dijagnozu bolesti odnosno uzrok pacijentovih tegoba. Fizikalni pregled koji slijedi, ljekaru daje još više informacija koje  će doprinijeti postavljenom cilju – OTKRITI UZROK PACIJENTOVIH TEGOBA i zatim ga liječiti na pravilan način.
Naravno, potrebno je uraditi i različita dijagnostička ispitivanja, ali veoma ciljano , po postavljenim medicinskim indikacijama i redoslijedom koji predlaže internista.
U dijagnostičke metode spadaju u svakom slučaju laboratorijske analize, ultrazvučni pregledi, ginekološki pregled, pregledi subspecijalista interne medicine – kardiologa, gastroenterologa, hematologa, alergologa, endokrinologa, nefrologa, pulmologa,…..rendgen dijagnostika, CT, NMR,…
Internistički pregledi rade se kako u našoj ordinaciji, tako i u kućnim posjetama kod pacijenata koji su nepokretni ili koji ne mogu ili ne žele da dođu u ordinaciju.
Velika prednost naše ordinacijeje ta da pacijenti mogu ući u invalidskim kolicima ili na nosilima postoji  /pristup bez stepenika i prepreka /.
Većina dijagnostičkih ispitivanja se može uraditi u našoj ordinaciji i uobičajen način je da preglede organizujemo u kratkim vremenskim intervalima i jednim dolaskom u ordinaciju.
Veoma važan aspekt su PREVENTIVNI PREGLEDI koje je takođe moguće obaviti kod nas.
Današnja epidemija hroničnih nezaraznih bolesti, statistički pokazatelji da smo treći u Evropi po umiranju od kardiovaskularnih bolesti, šećerna bolest, moždani udar, maligne bolesti,…. bolesti koje se mogu spriječiti preventivnim pregledima i smanjenjem faktora rizika, ili ranom dijagnostikom / kod malignih bolesti / kada je stepen izliječenja moguć u velikom procentu slučajeva, za razliku od skromnih rezultata liječenja kada se bolest otkrije u poodmakloj fazi.
Internistički pregled
Tagged on: