minimarket-srce2_519px

Ambulatorni holter krvnog pritiska je pouzdana metoda registrovanja automatskih mjerenja krvnog pritiska tokom 24 sata u različitim dnevnim aktivnostima i situacijama. Arterijski pritisak mjeri se  preko dana na 15 minuta, a noću na 30 minuta. Ovim pregledom procjenjuje se visina krvnog pritiska u različitim okolnostima, odnosno  stepen hipertenzije, doba dana kada je pritisak najveći, da li postoji normalna dnevno-noćna varijacija pritiska, i prema tome se određuje terapija. Takođe služi i za procjenu uspješnosti primjene lijekova u liječenju visokog pritiska.

Holter krvnog pristiska
Tagged on: