GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA

Holter EKG je značajna neinvazivna dijagnostička procedura, kojom u toku 24 časa, a po potrebi i 48h, odnosno 72h, registrujemo svaki električni impuls srca, koji kao podražaj prethodi srčanoj kontrakciji, znači da bilježimo“svaki srčani otkucaj”. Analizom zabilježenog srčanog rada, odnosno kontinuiranog EKG zapisa u različitim dnevnim aktivnostima (fizički rad, trčanje, nerviranje, opuštenost, spavanje i dr.) dobija se uvid u eventualne poremećaje u radu srca, prvenstveno kada su u pitanju aritmije, ali se mogu dobiti i korisne informacije vezane za indirektnu procjenu srčane cirkulacije. Poremećaji srčanog ritma su sve češća pojava i kod mladih ljudi i jako je važno vidjeti da li uopšte postoji aritmija, koja vrsta aritmije je u pitanju, a na osnovu toga se stepenuje rizik pacijenta i određuje terapija. Ovakav način praćenja srčanog rada indikovan je, ne samo kod pacijenata koji osjećaju nepravilan ili ubrzan srčani rad, već i kod onih koji imaju vrtoglavice, nesvjestice ili potpune gubitke svijesti, kao i kod pacijenata koji u porodičnoj anamnezi imaju podatak o naprasnom umiranju.

I ovdje je važno napomenuti da su aritmije simptom i znak, a da je naš cilj da otkrijemo uzrok, jer jedino je liječenje uzroka – pravo liječenje.

 

 

Holter EKG
Tagged on: